ADEM

Voor veel mensen is er al aanzienlijke winst te maken door de ademhaling te bevrijden van verstrakking en verstijving. Kennismaken met onze adem is tegelijkertijd kennismaken met onze beste leraar. Want ademhaling laat zich niet ongestraft forceren. Gaan we op wilskracht onze ademspieren forceren, dan worden we duizelig of krijgen we hoofdpijn. Geven we onze adem milde aandacht, dan durft ons lichaam oude spanning los te laten en kunnen we de daarmee gepaard gaande lichaamssignalen opmerken.  Hoe stil we ook zijn, binnen ons lichaam is altijd de beweging van de ademTerwijl we onze lichaamssensaties leren verdragen, groeit ons vermogen om ook de emoties tegemoet te treden die in dit proces kunnen opkomen. Ons eigen - wijze lichaam zal in die momenten dankbaar de kans waar nemen om daar waar mogelijk te herstellen om eigen grenzen te leren kennen en te respecteren. Je lichaam is hierbij een belangrijke bron van informatie.

Je adem is altijd aanwezig, door er contact mee te maken word je bewust van wat er op dit moment gebeurt, er ontstaan ruimte en keuzes om op een andere manier met de situatie om te gaan. Je lichaam is een informatiebron van grenzen, door hiernaar te luisteren kan je een bewust antwoord op uitdagingen leren vinden. Simpelweg aanwezig zijn voor de ervaring is een manier om kracht te hervinden. Als je de aandacht op de adem richt, creeer je de mogelijkheid om uit je automatische reacties te stappen. Ik kan je helpen contact te maken met je adem en je eigen natuurlijke ademhaling en je fysieke en geestelijke welzijn te ontdekken. Ook kan ik krachtige ademthalingstechnieken aanreiken voor momenten van hyperventilatie en spanning.

  • Twitter Clean
  • w-facebook